گران کردن ماکارونی، اقدامی غیرمسئولانه است اخبار

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی صنعت ماکارونی استان البرز که با سهم 80 درصدی از کل تولید، قطب این صنعت در کشور تلقی می‏شود، با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق مصرف‏کننده، هرگونه افزایش قیمت انواع محصولات فرمی را اقدامی غیرمسئولانه در برابر جامعه و صنعت برشمرد.

احمد پاکزاد، عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن صنفی صنعت ماکارونی استان البرز، با اشاره اینکه تغییرات انجام شده قیمت مصرف‏کننده برای محصولات رشته‏ای در ابتدای سال جاری مکفی بوده است، گفت: «میزان افزایش قیمت محصولات رشته‏ای با توجه به سهم 90 درصدی آن از مصرف کشور در حال حاضر کاملاً پاسخگوی افزایش هزینه‏های تولید می‏باشد. از این رو با توجه به سهم اندک محصولات فرمی در سبد خرید خانوارها، هرگونه افزایش قیمت این گروه کالایی، اقدامی غیرمسئولانه تلقی می‏شود.»

وی افزود: «طی چند سال گذشته، سرانه مصرف کشور رشد قابل توجهی داشته است. اینک این میزان در حدود 7 کیلوگرم به ازای هر نفر برآورد می‏شود و از آنجایی که اساساً ماکارونی جایگزین برنج در سبد غذایی خانوار است، افزایش قیمت آن و نزدیک شدن به نرخ برنج، یک تهدید جدی برای کوچک شدن بازار مصرف خواهد بود.»

پاکزاد خاطر نشان کرد: «هرگونه کاهش مصرف که منجر به کوچک شدن بازار گردد، تعادل کنونی عرضه و تقاضا را بر هم زده و رکود مازاد تولید، تولیدکنندگان را با خطر تعطیلی یا تعدیل نیروی انسانی روبرو ساخته و در عمل تحت فشار بیشتری قرار می‏گیرند که به مصلحت اقتصاد کشوری که پنجمین تولیدکننده بزرگ ماکارونی جهان است، نخواهد بود.»

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی صنعت ماکارونی استان البرز افزود: «چند سالی است که دوران یارانه‏ای تمام شده است. در عصر جدید، اصول رقابتی بر مبنای منطق و تدبیر طراحی می‏شوند. در این شرایط نمی‏توان سودآوری‏های نامعقول ناشی از دوران یارانه‏ای را انتظار داشت. در شرایط اقتصادی کنونی، مصرف‏کننده کاملاً هوشمندانه اقدام به انتخاب و خرید می‏کند و بی‏شک صرفه و صلاح خویش را مدنظر قرار می‏دهد.»

وی ادامه داد: «هرچند که با کمال تأسف برخی تولیدکنندگان ماکارونی به استناد یک قرار داخلی خود، اقدام به افزایش غیرمجاز قیمت محصولات فرمی کرده‏اند. اما از آنجایی که کلاً سهم ایشان در بازار کمتر از 50 درصد می‏باشد، پای‏بندی سایر تولیدکنندگان به تثبیت قیمت مصوب سال گذشته، باعث شده خسارت کمتری به مصرف‏کننده و صنعت وارد شود.»

پاکزاد تصریح کرد: «برخی معتقدند با توجه به گران شدن مواد اولیه، می‏باید به منظور تأمین هزینه‏های تولید، قیمت ماکارونی از آنچه هست نیز بیشتر شود. اما زمانی که وضعیت قیمت‏های خرید و فروش در شبکه توزیع بررسی می‏شوند، در می‏یابیم، سود اصلی از جیب مردم به کیسه واسطه‏ها و عوامل بازار سرریز می‏شود. بدین معنا که قیمت برای مصرف‏کننده افزایش یافته ولی در آخر چیزی برای جبران هزینه‏های تولید برای تولیدکننده باقی نمانده است. پس اصرار به گران شدن محصول چه معنایی دارد؟»

دبیر انجمن صنفی صنعت ماکارونی استان البرز در پایان گفت: «از آنجایی که سازمان حمایت مصرف‏کنندگان بر غیرمجاز بودن هرگونه افزایش قیمت محصولات فرمی تأکید داشته است، امیدواریم آن دسته از همکاران تولیدکننده قبل از بروز هرگونه رویداد خارج از شأن صنعت و احتمال برخوردهای قانونی از سوی مراجع ذیربط، در اسرع وقت اقدام اصلاحی را مدنظر قرار داده و با تدبیر بیشتری به این مهم توجه نمایند. بدیهی است که قیمت مصرف‏کننده باید حد و مرز داشته باشد و قطعاً دود ناشی از هر نوع بی‏تدبیری‏ها، اول به چشم صنعت خواهد رفت.»

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۳/۸/۶
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت ماکارونی استان البرز
Alborz Pasta Industry Association http://www.alpia.ir